راهنما

جدول تعرفه های ثبت شرکت ها در ایران فارم (بانک اطلاعاتی فعالان کشاورزی ایران) بشرح جدول زیر می باشد

 

سه ماهه+ 20 روز رایگان 100.000 تومان
شش ماهه+ 30 روز رایگان 180.000 تومان
یکساله+ 60 روز رایگان 340.000 تومان
ویژه یک ماهه 40.000 تومان